Babylonische spraakverwarring *

 

De toren van Babel

Het verhaal van de toren van Babel is ontleend aan de Bijbel. Het is te lezen in Genesis 11:1-9.

Van gebakken tichelen (een soort bakstenen) en leem werd in het land Sinear een stad en een toren gebouwd.

De bouwers hadden het ideaalbeeld voor ogen om de toren zo hoog te maken dat deze tot in de hemel zou moeten reiken. God veroordeelde deze ambitieuze ijdele plannen en verstoorde de bouw.

Wat één volk met één taal was geweest veranderde door Gods toedoen in talrijke volkeren die zich over de wereld verspreidden en hun eigen talen gingen spreken.

Vanaf die tijd leven de verschillende volkeren in een Babylonische spraakverwarring met elkaar.

 

 

Pieter Bruegel de Oude, De toren van Babel, ca. 1556, olieverf op paneel, 59,9 x 74,6 cm, Museum Boijmans Van Beuningen

 

Hoogmoed 
Volgens de Romeinse schrijver Flavius Josephus was het koning Nimrod, achterkleinkind van Noach die de opdracht tot de bouw gaf.

Veel meer nog dan de Bijbel, benadrukt Josephus de overmoed van deze daad.

 'Hoogmoed komt voor de val', luidt het spreekwoord dan ook.

De vernietiging van de stad Babel, ook wel Babylon genoemd, komt uitgebreid ter sprake in de Openbaringen (18 en 19).

 De rijke handelsstad werd in een uur verwoest voor zijn zonden die 'opgehoopt tot aan de hemel' waren.

 

De toren van Babel van Bruegel 
Pieter Bruegel (ca.1525-1569) heeft deze toren van Babel geschilderd.

De bouwers hebben de toren al zo hoog gemaakt dat de wolken al zijn bereikt.

Bruegel  heeft het Colosseum van het oude Rome als inspiratiebron gebruikt.

 

 

 

De voorstelling wordt beheerst door de geweldige monumentale toren die bijna beeldvullend is.

Daartegenover staat de minuscule gedetailleerde registratie van menselijke bedrijvigheid, als mieren rond een mierenhoop. Opvallend is ook het subtiele kleurgebruik.

 In het bovenste gedeelte van de toren is de baksteen nog helder rood, terwijl in de lagere etages de baksteen al verweerd is. Een opvallend kleuraccent is ook het witte deel van de toren waar de kalk omhoog gehesen wordt. 
Bruegel heeft drie versies van dit onderwerp geschilderd. Een andere, vroegere versie hangt in het Kunsthistorisches Museum te Wenen; de derde is verloren gegaan.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYR7zQB8cz8

https://artsandculture.google.com/exhibit/oALSLk-iI3ULLQbg_22861383253437.jpg

Graag zie ik mezelf als een “homo ludens”, een spelende mens. Want teveel worden we al vroeg opgezadeld met serieuze zaken, waarbij in het streven naar gewin het ontdekken van jezelf te vaak wordt vergeten. Ik kom dan ook vaak mensen tegen die iets niet kunnen, of beweren dat je daarvoor wel een opleiding moet volgen. Liever draai ik zaken om en begin aan iets, en dan wanneer ik niet verder kan, roep ik de hulp van derden in. Maar oh wat ben ik trots dat ik zelf weer iets heb gemaakt. Helemaal alleen, zoekend, steeds weer veranderend maar ook accepterend. Vooral dat laatste is belangrijk…..